‫‫מילון‬ מושגים‬פלסטיק

פולימרים אורגנים סינתטיים וחצי סינתטיים מעשי ידי אדם.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: פלסטיקפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהקורונהפלסטיקקורונהפלסטיקמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהפלסטיקטכנולוגיה וחדשנותפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהפלסטיקמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהאנרגיהפלסטיקחומריםפלסטיקמערכות אקולוגיותפלסטיק