‫‫מילון‬ מושגים‬פלסטיק

פולימרים אורגנים סינתטיים וחצי סינתטיים מעשי ידי אדם.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: פלסטיקפלסטיקחומריםטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהפלסטיקטכנולוגיה וחדשנותUncategorizedפלסטיקאורח חיים בריאפלסטיקמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותאורח חיים בריאפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותפלסטיקאנרגיההשפעת האדם על הסביבהפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהפלסטיקמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאUncategorizedפלסטיקחומרים