‫‫מילון‬ מושגים‬מין מפתח

מין שסילוקו מבית הגידול משנה את ההרכב והמבנה של החברה באופן משמעותי.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מין מפתחמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבה