‫‫מילון‬ מושגים‬ניתוח מחזור חיים

שיטה להערכת ההשפעות הסביבתיות בנקודות שונות לאורך חייו של מוצר מסוים, מהפקת חומרי הגלם והובלתם, המשך בייצור המוצר והובלתו, ועד השימוש בו והפסולת שנותרת אחריו לאחר מכן. המטרה של הערכת מחזור חיים היא להשוות את ההשפעות הסביבתיות של מוצרים ושירותים שונים, כדי לבחור את אלו שגורמים לנזק הנמוך ביותר לסביבה הטבעית ולאדם.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: ניתוח מחזור חייםחומריםטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבה