‫‫מילון‬ מושגים‬מתאן

תרכובת אורגנית המופיעה בטבע כגז דליק, חסר צבע וריח.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מתאןהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאנרגיההשפעת האדם על הסביבהאנרגיהאורח חיים בריא