‫‫מילון‬ מושגים‬מתאן

תרכובת אורגנית המופיעה בטבע כגז דליק, חסר צבע וריח.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מתאןשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםפלסטיקשינוי אקליםקורונהאורח חיים בריאשינוי אקליםפלסטיקטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאנרגיההשפעת האדם על הסביבהאנרגיהאורח חיים בריאהזנה בבע"ח ובצמחיםהשפעת האדם על הסביבה