‫‫מילון‬ מושגים‬מתאן

תרכובת אורגנית המופיעה בטבע כגז דליק, חסר צבע וריח.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מתאןשינוי אקליםפלסטיקשינוי אקליםקורונהפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאנרגיההשפעת האדם על הסביבהאנרגיהאורח חיים בריאהזנה בבע"ח ובצמחיםהשפעת האדם על הסביבה