‫‫מילון‬ מושגים‬חיידקים

שם מדעי: בקטריה. אורגניזמים חד-תאיים פרוקריוטיים (חסרי גרעין תא ואברונים). מהווים את צורת החיים הנפוצה ביותר על פני כדור הארץ, ומותאמים להתקיים בסביבות מחיה מגוונות, ואף בסביבות מחייה קיצוניות.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: חיידקיםאורח חיים בריאטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאחומריםהשפעת האדם על הסביבה