‫‫מילון‬ מושגים‬חיידקים

שם מדעי: בקטריה. אורגניזמים חד-תאיים פרוקריוטיים (חסרי גרעין תא ואברונים). מהווים את צורת החיים הנפוצה ביותר על פני כדור הארץ, ומותאמים להתקיים בסביבות מחיה מגוונות, ואף בסביבות מחייה קיצוניות.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: חיידקיםהשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותאורח חיים בריאשינוי אקליםמערכות אקולוגיותשינוי אקליםפלסטיקשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותאורח חיים בריאטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהפלסטיקאורח חיים בריאחומריםהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאההרכב הכימי של התאאורח חיים בריאטכנולוגיה וחדשנותהזנה בבע"ח ובצמחים