‫‫מילון‬ מושגים‬חיידקים

שם מדעי: בקטריה. אורגניזמים חד-תאיים פרוקריוטיים (חסרי גרעין תא ואברונים). מהווים את צורת החיים הנפוצה ביותר על פני כדור הארץ, ומותאמים להתקיים בסביבות מחיה מגוונות, ואף בסביבות מחייה קיצוניות.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: חיידקיםהזנה בבע"ח ובצמחיםטכנולוגיה וחדשנותאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותשינוי אקליםפלסטיקשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותשינוי אקליםאורח חיים בריאטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאטכנולוגיה וחדשנותפלסטיקאורח חיים בריאחומריםהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותחומריםהשפעת האדם על הסביבהההרכב הכימי של התאאורח חיים בריאטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנות