‫‫מילון‬ מושגים‬שפכיםמאמרים נוספים שמכילים את המושג: שפכיםמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהאנרגיהמערכות אקולוגיות