‫‫מילון‬ מושגים‬אבולוציה מִתְכַּנֶּסֶת

הימצאות תכונה דומה בשני מינים שונים. התכונה מקורה אינו באב קדמון משותף, אלא פתרון דומה שהתפתח באופן בלתי תלוי תחת לחצי סביבה דומים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: אבולוציה מִתְכַּנֶּסֶתאבולוציה