‫‫מילון‬ מושגים‬אבולוציה מקבילה

התפתחות עצמאית של תכונה כלשהי בשני מינים דומים. התכונה הדומה בשני המינים היא פתרון דומה לתנאי סביבה דומים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: אבולוציה מקבילהאבולוציה