‫‫מילון‬ מושגים‬מאביקיםמאמרים נוספים שמכילים את המושג: מאביקיםאבולוציההזנה בבע"ח ובצמחים