‫‫מילון‬ מושגים‬אוסמוזה

מעבר של ממס דרך ממברנה חדירה למחצה על פי מפל הריכוזים שלו, כלומר מתמיסה שבה ריכוז המומסים נמוך, לתמיסה שבה ריכוז המומסים גבוה, עד ליצירת איזון בין ריכוזי המומסים משני צידי הקרום.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: אוסמוזההזנה בבע"ח ובצמחים