‫‫מילון‬ מושגים‬תאית

רב-סוכר המשמש כמרכיב העיקרי של הדופן בתאי הצמחים


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: תאיתהשפעת האדם על הסביבה