‫‫מילון‬ מושגים‬מיטיגציה

צעדים שנועדו להפחית את פליטות גזי החממה במטרה להקטין ולצמצם את נזקי שינוי האקלים. (ראה גם ערך אפחות)


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מיטיגציהקורונהאורח חיים בריא