‫‫מילון‬ מושגים‬מיקוריזה

יחסי הדדיות בין פטרייה ובין שורשי צמח ביוונית, "מיקו" פירושו פטרייה, "ריזה" פירושו שורש


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מיקוריזההזנה בבע"ח ובצמחיםמערכות אקולוגיות