‫‫מילון‬ מושגים‬



מיקוריזה

יחסי הדדיות בין פטרייה ובין שורשי צמח ביוונית, "מיקו" פירושו פטרייה, "ריזה" פירושו שורש


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מיקוריזה



מערכות אקולוגיות



הזנה בבע"ח ובצמחים



מערכות אקולוגיות