‫‫מילון‬ מושגים‬אלקטרוליזה

העברת זרם חשמלי במים באמצעות אלקטרודות ופירוקם לחמצן ומימן


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: אלקטרוליזהטכנולוגיה וחדשנותאנרגיה