‫‫מילון‬ מושגים‬ניטור

מדידה רציפה של ריכוז המזהמים באזור מסוים


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: ניטורמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריא