‫‫מילון‬ מושגים‬ניטור

מדידה רציפה של ריכוז המזהמים באזור מסוים


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: ניטורטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריא