‫‫מילון‬ מושגים‬כשירות

מדד המבטא את כושרו של הפרט להעמיד צאצאים פוריים בסביבה נתונה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: כשירותמערכות אקולוגיות