‫‫מילון‬ מושגים‬רמת הזנה

רמת הזנה (או רמה טרופית) של אורגניזם מסוים מייצגת את מקומו בשרשרת המזון. קביעת רמת ההזנה מאפשרת מיון של אורגניזמים במערכת האקולוגית לפי תפקודם במערכת - מרמת היצרנים, דרך הצרכנים הראשונים - אוכלי העשב, וכלה בצרכנים השניוניים - הטורפים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: רמת הזנההזנה בבע"ח ובצמחים