‫‫מילון‬ מושגים‬כושר נשיאה

יכולתו של שטח כלשהו לקיים מספר פריטים בזמן נתון – כלומר להזינם, להשקותם, לספק להם את כל המשאבים הנדרשים לקיומם וכמובן לקלוט את הפסולת שהם מייצרים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: כושר נשיאההשפעת האדם על הסביבה