‫‫מילון‬ מושגים‬נגר עירוני

מים שמקורם במי גשם היורדים באזורים עירוניים, שבשל איטום הקרקע בהם, כתוצאה מהבניה הצפופה וסלילת כבישים ומדרכות, אינם מחלחלים לקרקע, ואינם מעשירים את מי התהום ולכן אובדים למשק המים. מי נגר עירוני נשטפים יחד עם דלקים, שמנים, אשפה, ביוב, הפרשות בעלי-חיים, חיידקים ושפכים לנחלים ולים. הנגר המזוהם עלול לפגוע בנחלים ובסביבה הימית.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: נגר עירוניטכנולוגיה וחדשנותאנרגיההשפעת האדם על הסביבה