‫‫מילון‬ מושגים‬יונקים ימיים

יונקים החיים בים או משיגים את מזונם שם. היונקים התפתחו לראשונה ביבשה ומאוחר יותר יונקים ימיים חזרו לחיים בים. פעילות האדם פגעה בגודל אוכלוסיית היונקים הימיים פגיעה אנושה. בישראל נצפו כעשרה מינים של יונקים ימיים. השכיח בהם הוא הדולפינן המצוי.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: יונקים ימייםמיומנויות / חקר / מידענות / מעבדההשפעת האדם על הסביבהמיומנויות / חקר / מידענות / מעבדההשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיות