‫‫מילון‬ מושגים‬רבייה

תהליך בו אורגניזמים מעמידים צאצאים. ישנם שני סוגי רבייה: רבייה מינית ורבייה אל-מינית.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: רבייההשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיות