‫‫מילון‬ מושגים‬התאמה מורפולוגית

תכונות מבניות שהתפתחו במהלך האבולוציה, ומגדילות את השרידות של המין בסביבת מחייתו. התאמה מורפולוגית - פרווה לבנה לבע"ח בקוטוב


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: התאמה מורפולוגיתהשפעת האדם על הסביבה