‫‫מילון‬ מושגים‬נשימה תאית

תהליך תוך תאי, המשמש לייצור אנרגיה זמינה. בתהליך מפורקות תרכובות אורגניות, והאנרגיה המשתחררת משמשת לבניית "מטבע האנרגיה" בתא -ATP שישמש כמקור אנרגיה לביצוע תהליכים רבים בתא.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: נשימה תאיתהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיות