‫‫מילון‬ מושגים‬ארס

תערובת של רעלנים (לרוב חלבונים)המופרשים מבל-חיים אחד ומשבשים תהליכים בגופו של בע"ח אחר. מהווים התאמה ביוכימית המאפשרת לבעל-החיים הארסי להתגונן או להשיג טרף.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: ארסהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיות