‫‫מילון‬ מושגים‬נדידה

שינויים זמניים בבית הגידול ע"י תנועה למרחקים גדולים ותנועה חזרה. על-פי רוב, הנדידה מתרחשת בזמנים קבועים, ומטרתה חיפוש מזון ואזורי מחיה נוחים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: נדידהמערכות אקולוגיותשינוי אקליםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבה