הצוות


עלינה בר יהודה

עלינה בר יהודה

מפתחת מערכי שיעור בזווית בחינוך


alina@isees.org.il

דקלה גיש

דקלה גיש

מנהלת זווית בחינוך


dicklae@gmail.com

ד״ר אורי שרון

ד״ר אורי שרון

מנכ"ל האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה


ori@isees.org.il

רועי בית לוי

רועי בית לוי

מנהל מרכז תקשורת המדע והסביבה


betlevi@isees.org.il

רחלי ווקס

רחלי ווקס

עורכת אתר זווית


racheli@isees.org.il

ד״ר עדי לוי

ד״ר עדי לוי

מנהל מדעי


adi.levi@isees.org.il