‫‫מילון‬ מושגים‬בירוא יערות

כריתת עצי יער על ידי האדם לצורך פינוי שטחים לחקלאות, מרעה והפקת מחצבים


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: בירוא יערותמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאמערכות אקולוגיות