‫‫מילון‬ מושגים‬



תא

יחידת המבנה והתפקוד הבסיסית המקיימת בה את כל מאפייני החיים, שממנה מורכבים כל היצורים החיים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: תא



מערכות אקולוגיות



אורח חיים בריא



טכנולוגיה וחדשנות



אורח חיים בריא



מערכות אקולוגיות