‫‫מילון‬ מושגים‬



רקמה

צבר תאים בעלי מבנה ותפקוד משותפים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: רקמה



מערכות אקולוגיות



אורח חיים בריא



השפעת האדם על הסביבה



מערכות אקולוגיות



טכנולוגיה וחדשנות



אורח חיים בריא



טכנולוגיה וחדשנות



מערכות אקולוגיות