‫‫מילון‬ מושגים‬עקרון ההכבדה

אורגניזם שמעוניין להציג בפני אחרים כמה הוא חזק או בריא, נוטל על עצמו מחיר מסוים, הכבדה, המעיד על כשירותו.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: עקרון ההכבדהמערכות אקולוגיותאבולוציה