‫‫מילון‬ מושגים‬נביטה

שלב במחזור חיי הצמח בו מתעורר העובר בזרע לחיים פעילים, ויוצא מהזרע בצורת נבט.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: נביטהמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותפעילויות לתכני קק"למיומנויות / חקר / מידענות / מעבדה