‫‫מילון‬ מושגים‬



זרע

תוצר של רביה מינית בצמח. הזרע מתפתח בתוך הפרי ומופץ במרחב.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: זרע



מיומנויות / חקר / מידענות / מעבדה