‫‫מילון‬ מושגים‬זרע

תוצר של רביה מינית בצמח. הזרע מתפתח בתוך הפרי ומופץ במרחב.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: זרעמיומנויות / חקר / מידענות / מעבדה