‫‫מילון‬ מושגים‬מחזור החנקן

מחזור ביולוגי שעובר החנקן באטמוספרה, נקלט בצמחים, בבעלי חיים ובקרקע ושב לאטמוספרה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מחזור החנקןאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבה