‫‫מילון‬ מושגים‬קומפוסט

דשן עשיר שנוצר בתהליך פירוק ביולוגי של אשפה אורגנית בסביבה אירובית. הקומפוסט משמש לטייב את הקרקע


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: קומפוסטUncategorizedהשפעת האדם על הסביבהאנרגיהאורח חיים בריא