‫‫מילון‬ מושגים‬מחזור גידולים

שיטה חקלאית בהּ מחליפים באופן מחזורי את סוג הגידולים חקלאיים, במטרה לטייב את הקרקע. למשל שילוב גידולי קטניות מעשיר את הקרקע בחנקן זמין.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מחזור גידוליםאורח חיים בריא