‫‫מילון‬ מושגים‬מי קולחין

מי שפכים (ביוב, פסולת תעשייתית) מסוננים ומטוהרים לשימוש בעיקר להשקייה בחקלאות של גידולים שאינם למאכל אדם.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מי קולחיןהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנות