‫‫מילון‬ מושגים‬מוטציה

שינוי ב-DNA, במטען הגנטי של יצור מסוים, שינוי זה עשוי להתבטא או שלא להתבטא.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: מוטציהמערכות אקולוגיותתורשהאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותתורשה