‫‫מילון‬ מושגים‬דשן

חומרים המשמשים לטיוב הקרקע במינרלים, וכך מגדילים את הצמיחה של הגידולים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: דשןהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםUncategorizedמערכות אקולוגיותמיומנויות / חקר / מידענות / מעבדההשפעת האדם על הסביבהקורונהאורח חיים בריאUncategorizedאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותאנרגיהטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאחומריםאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאנרגיההשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאUncategorizedהזנה בבע"ח ובצמחיםהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריא