‫‫מילון‬ מושגים‬דשן

חומרים המשמשים לטיוב הקרקע במינרלים, וכך מגדילים את הצמיחה של הגידולים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: דשןהזנה בבע"ח ובצמחיםמיומנויות / חקר / מידענות / מעבדהשינוי אקליםקורונההשפעת האדם על הסביבהUncategorizedהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאחומריםאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאנרגיההשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאנרגיהמערכות אקולוגיותUncategorizedאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותאנרגיה