‫‫מילון‬ מושגים‬



דשן

חומרים המשמשים לטיוב הקרקע במינרלים, וכך מגדילים את הצמיחה של הגידולים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: דשן



השפעת האדם על הסביבה



טכנולוגיה וחדשנות



השפעת האדם על הסביבה



הזנה בבע"ח ובצמחים



Uncategorized



מערכות אקולוגיות



מיומנויות / חקר / מידענות / מעבדה



השפעת האדם על הסביבה



קורונה



אורח חיים בריא



Uncategorized



אורח חיים בריא



מערכות אקולוגיות



אנרגיה



טכנולוגיה וחדשנות



מערכות אקולוגיות



אורח חיים בריא



חומרים



אורח חיים בריא



השפעת האדם על הסביבה



אנרגיה



השפעת האדם על הסביבה



אורח חיים בריא



Uncategorized



הזנה בבע"ח ובצמחים



השפעת האדם על הסביבה



אורח חיים בריא