‫‫מילון‬ מושגים‬דשן

חומרים המשמשים לטיוב הקרקע במינרלים, וכך מגדילים את הצמיחה של הגידולים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: דשןמיומנויות / חקר / מידענות / מעבדהשינוי אקליםקורונהUncategorizedטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאחומריםאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאנרגיההשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאנרגיהמערכות אקולוגיותUncategorizedאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותאנרגיה