‫‫מילון‬ מושגים‬האבקה

רבייה זוויגית בצמחי זרע - העברה של גרגר האבקה מהאיבר הזכרי של הצמח בו נוצר, אל האיבר הנקבי של אותו צמח (האבקה עצמית) או צמח אחר (האבקה זרה). התנועה של גרגר האבקה נעשית באמצעות חרקים (האבקה ביוטית) או רוח/מים (האבקה א-ביוטית).


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: האבקהאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותאבולוציהאורח חיים בריאמערכות אקולוגיות