‫‫מילון‬ מושגים‬האבקה

רבייה זוויגית בצמחי זרע - העברה של גרגר האבקה מהאיבר הזכרי של הצמח בו נוצר, אל האיבר הנקבי של אותו צמח (האבקה עצמית) או צמח אחר (האבקה זרה). התנועה של גרגר האבקה נעשית באמצעות חרקים (האבקה ביוטית) או רוח/מים (האבקה א-ביוטית).


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: האבקההשפעת האדם על הסביבהאבולוציההזנה בבע"ח ובצמחיםשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחיםהשפעת האדם על הסביבהUncategorizedמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאבולוציהאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיות