‫‫מילון‬ מושגים‬

מאמרים נוספים שמכילים את המושג: הדברה כימיתחומריםהשפעת האדם על הסביבהמיומנויות / חקר / מידענות / מעבדההשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאתורשהמערכות אקולוגיות