‫‫מילון‬ מושגים‬הדברה כימית

שימוש בחומרי הדברה כימיים סינתטיים, שהם ברובם רעלים. הדברה זו היא הרווחת בשימוש, ושינתה לחלוטין את פני החקלאות המודרנית.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: הדברה כימיתטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותתורשהאורח חיים בריא