‫‫מילון‬ מושגים‬דור המייסדים

קבוצת הפרטים שמייסדת אוכלוסיה חדשה. תוצאה של הגירה וייסוד אוכלוסיה, או הכחדה וייסוד אוכלוסייה מהקבוצה ששרדה את ההכחדה.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: דור המייסדיםאבולוציה