‫‫מילון‬ מושגים‬אוכלוסיה

פרטים השייכים לאותו מין ביולוגי.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: אוכלוסיההשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםפלסטיקהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותUncategorizedהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהUncategorizedהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהUncategorizedאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהטכנולוגיה וחדשנותתורשהאבולוציהמערכות אקולוגיותאבולוציה