‫‫מילון‬ מושגים‬אוכלוסיה

פרטים השייכים לאותו מין ביולוגי.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: אוכלוסיהמערכות אקולוגיותUncategorizedהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיות