‫‫מילון‬ מושגים‬שונות גנטית

השונות בחומר התורשתי של האורגניזמים המשתייכים לאוכלוסיה של מין מסוים.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: שונות גנטיתהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאבולוציה