‫‫מילון‬ מושגים‬הדברה ביולוגית

התערבות יזומה בשיטות ביולוגיות על-ידי שימוש באורגניזמים מועילים על מנת להפחית את הפגיעה הנגרמת מאורגניזמים מזיקים. לרוב ההדברה הביולוגית תתבצע באמצעות אורגניזם שהוא האויב הטבעי של אותו מזיק.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: הדברה ביולוגיתמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאמערכות אקולוגיות