‫‫מילון‬ מושגים‬



הדברה ביולוגית

התערבות יזומה בשיטות ביולוגיות על-ידי שימוש באורגניזמים מועילים על מנת להפחית את הפגיעה הנגרמת מאורגניזמים מזיקים. לרוב ההדברה הביולוגית תתבצע באמצעות אורגניזם שהוא האויב הטבעי של אותו מזיק.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: הדברה ביולוגית



טכנולוגיה וחדשנות



השפעת האדם על הסביבה



מערכות אקולוגיות



טכנולוגיה וחדשנות



מערכות אקולוגיות



אורח חיים בריא



מערכות אקולוגיות



אורח חיים בריא



מערכות אקולוגיות



אורח חיים בריא