‫‫מילון‬ מושגים‬הדברה ביולוגית

התערבות יזומה בשיטות ביולוגיות על-ידי שימוש באורגניזמים מועילים על מנת להפחית את הפגיעה הנגרמת מאורגניזמים מזיקים. לרוב ההדברה הביולוגית תתבצע באמצעות אורגניזם שהוא האויב הטבעי של אותו מזיק.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: הדברה ביולוגיתמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותאורח חיים בריא