‫‫מילון‬ מושגים‬נגיף

טפיל מוחלט זעיר בגודלו, התלוי בתא חי מארח. הנגיף בנוי ממולקולות אורגניות דנ"א או רנ"א וחלבונים. הנגיף חסר כל מאפיני חיים כאשר הוא מחוץ לגוף המאכסן, רק לאחר כניסתו לתא תתאפשר התרבותו.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: נגיףאבולוציההשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאקורונההשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאתורשהאורח חיים בריאמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאמערכות אקולוגיות