‫‫מילון‬ מושגים‬נגיף

טפיל מוחלט זעיר בגודלו, התלוי בתא חי מארח. הנגיף בנוי ממולקולות אורגניות דנ"א או רנ"א וחלבונים. הנגיף חסר כל מאפיני חיים כאשר הוא מחוץ לגוף המאכסן, רק לאחר כניסתו לתא תתאפשר התרבותו.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: נגיףקורונהטכנולוגיה וחדשנותקורונהטכנולוגיה וחדשנותמערכות אקולוגיותאורח חיים בריאתורשהאורח חיים בריאמערכות אקולוגיות