‫‫מילון‬ מושגים‬הכחדת מינים

מיני אורגניזמים שהפרט האחרון שלהם בעולם מת. זהו תהליך טבעי, אשר כיום מתרחש בקצב גבוה מאוד.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: הכחדת מיניםהשפעת האדם על הסביבהקורונההשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותפלסטיקמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותUncategorizedאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבההזנה בבע"ח ובצמחים