‫‫מילון‬ מושגים‬הכחדת מינים

מיני אורגניזמים שהפרט האחרון שלהם בעולם מת. זהו תהליך טבעי, אשר כיום מתרחש בקצב גבוה מאוד.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: הכחדת מיניםהשפעת האדם על הסביבהקורונהשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםהשפעת האדם על הסביבהשינוי אקליםמערכות אקולוגיותקורונההשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהפלסטיקמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהזנה בבע"ח ובצמחים