‫‫מילון‬ מושגים‬הכחדת מינים

מיני אורגניזמים שהפרט האחרון שלהם בעולם מת. זהו תהליך טבעי, אשר כיום מתרחש בקצב גבוה מאוד.


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: הכחדת מיניםהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהפלסטיקמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהשפעת האדם על הסביבהאורח חיים בריאהשפעת האדם על הסביבהמערכות אקולוגיותהזנה בבע"ח ובצמחים