‫‫מילון‬ מושגים‬עושר מינים

מספר המינים החיים בבית גידול מסוים


מאמרים נוספים שמכילים את המושג: עושר מיניםמערכות אקולוגיות